مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IR-TCI

مخفف عبارت IR-TCI

Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ثابت...
BIN

مخفف عبارت BIN

Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...