مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RFI

مخفف عبارت RFI

Radio France Internationale
رادیو بین‌المللی فرانسه یا به‌صورت مخفف...
ش.م.ر

مخفف عبارت ش.م.ر

شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو...
ABU

مخفف عبارت ABU

Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
EBU

مخفف عبارت EBU

European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
GBT

مخفف عبارت GBT

Green Bank Telescope
رادیوتلسکوپ گرین‌بنک نام بزرگ‌ترین...
IBA

مخفف عبارت IBA

Israel Broadcasting Authority
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی...
NRAO

مخفف عبارت NRAO

National Radio Astronomy Observatory
رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا یک...