مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
CIRCAMP

مخفف عبارت CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project
پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با...
ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
CFT

مخفف عبارت CFT

Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که...
سجام

مخفف عبارت سجام

سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...