مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...
FPSO

مخفف عبارت FPSO

Floating Production Storage Offloading
امروزه شناورهای FPSO به بخش جداناپذیری...
TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...
پل

مخفف عبارت پل

پرداخت لحظه‌ای
سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) که توسط شرکت...