مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JSON

مخفف عبارت JSON

JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...