مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOI

مخفف عبارت DOI

Department of the Interior
وزارت کشور ایالات متحده آمریکا (United...
USGS

مخفف عبارت USGS

United States Geological Survey
سازمان نقشه‌برداری‌های زمین‌شناسی...