مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BNL

مخفف عبارت BNL

Brookhaven National Laboratory
آزمایشگاه ملی بروکهیون مشهور به (BNL)...
AL

مخفف عبارت AL

Arab League
اتحادیهٔ عرب با نام کامل سازمان کشورهای...
IHF

مخفف عبارت IHF

International Handball Federation
فدراسیون بین‌المللی هندبال که در سال...
UNICEF

مخفف عبارت UNICEF

United Nations International Children's Emergency Fund
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام...