مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLD

Programmable Logic Devices

وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ هایی که قابلیت برنامه ریزی دارند اطلاق می شود)
PLD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود