مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STK

مخفف عبارت STK

SIM Application Toolkit
ابزار نرم‌افزاری سیمکارت معمولاً از آن...
BGP

مخفف عبارت BGP

Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی (BGP)...
ERV

مخفف عبارت ERV

Expiratory Reserve Volume
حجم ذخیره بازدمی یا ERV: در پایان یک...
FEV1

مخفف عبارت FEV1

Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم...
IIE

مخفف عبارت IIE

Institute of International Education
مؤسسه آموزش بین‌المللی (Institute of...
USAID

مخفف عبارت USAID

United States Agency for International Development
نمایندگی ایالات متحده برای توسعه...