مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEED

مخفف عبارت LEED

Leadership in Energy and Environmental Design
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی...
SPM

مخفف عبارت SPM

Sijil Pelajaran Malaysia
SPM مختص اعطای گواهینامه پایان تحصیلات...
ABR

مخفف عبارت ABR

American Board of Radiology
بورد رادیولوژی آمریکا تاسیس ۱۹۳۴، معروف...
SCVP

مخفف عبارت SCVP

Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر...
IDP

مخفف عبارت IDP

International Driving Permit
گواهینامه بین‌المللی رانندگی (آی‌دی‌پی)...
ICCP

مخفف عبارت ICCP

Institute for Certification of Computing Professionals
موسسه صدور گواهینامه متخصصین محاسبات...