مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SP

Snow Patrol

اسنو پاترول (SP) یک گروه موسیقی راک ایرلندی است که در سال ۱۹۹۴ در دانشگاه داندی اسکاتلند شکل گرفت.
SP
ارسال نظر

ارسال نظر