مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACEA

Association des Constructeurs Européens d'Automobiles

انجمن خودروسازان اروپا
ACEA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود