مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...
ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
MSM

مخفف عبارت MSM

Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند یا...
NLA

مخفف عبارت NLA

National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبرا که...