مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...
IfSAR

مخفف عبارت IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...