مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IfSAR

مخفف عبارت IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
CSMA

مخفف عبارت CSMA

Carrier Sense Multiple Access
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال...
WDM

مخفف عبارت WDM

Wavelength Division Multiplexing
مالتی پلکس کردن بر اساس تفکیک طول موج...