مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEPA
مخفف عبارت SEPA
Single Euro Payments Area
به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در...
EMAA
مخفف عبارت EMAA
European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
ESO
مخفف عبارت ESO
European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
CERL
مخفف عبارت CERL
Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
SPO
مخفف عبارت SPO
Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
BIH
مخفف عبارت BIH
Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...