مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSS3

مخفف عبارت CSS3

Cascading Style Sheets Third
سی‌اس‌اس (CSS) در کنار اچ‌تی‌ام‌ال...
EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
TUI

مخفف عبارت TUI

Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...
MD

مخفف عبارت MD

Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...