مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KPD

مخفف عبارت KPD

Kommunistische Partei Deutschlands
حزب کمونیست آلمان حزبی سیاسی بود که در...
CPM

مخفف عبارت CPM

Communist Party of India
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حزبی سیاسی...
UML

مخفف عبارت UML

Unified Marxist Leninist
حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست...
امک

مخفف عبارت امک

اتحاد مبارزان کمونیست
امک سازمانی ایرانی و کمونیستی بود که...