مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OCEB

OMG Certified Expert in Business Process Management

گواهینامه متخصص OMG در مدیریت فرآیندهای تجاری
OCEB
ارسال نظر

ارسال نظر