مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZOPFAN

مخفف عبارت ZOPFAN

Zone of Peace, Freedom and Neutrality
منطقه صلح، آزادی و بی طرفی بیانیه‌ای...
CAFA

مخفف عبارت CAFA

Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
CFZ

مخفف عبارت CFZ

Chabahar Free Zone
چابَهار (چاه‌بهار، چهاربهار) (به بلوچی:...
ASEAN

مخفف عبارت ASEAN

Association of Southeast Asian Nations
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی که بیشتر با...