مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPSSPP

مخفف عبارت PPSSPP

PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب برای...