مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGR

Advanced Gas-cooled Reactor

اکتور پیشرفته گاز سرد معروف به راکتورهای AGR، یکی از انواع راکتورهای صنعتی انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
این راکتورها غالبا حاصل فناوری بریتانیا بوده و معمولاً در فشارهای ۱۶ مگاپاسکال کار می‌کنند. بازده کل این نوع راکتورها بالا بوده و در حول ۴۰٪ تخمین زده می‌شود.
AGR
ارسال نظر

ارسال نظر