مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LTPS

مخفف عبارت LTPS

Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر در...