مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LTPS

مخفف عبارت LTPS

Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر در...
SMT

مخفف عبارت SMT

Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...