مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IAP

مخفف عبارت IAP

ISDN Access Interworking Profile
این استاندارد نسبتاً ناشناخته است، اما...
HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
HTLC

مخفف عبارت HTLC

Hashed TimeLock Contract
به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد...
SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...