مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSAID

Non Steroid Anti Inflammatory Drug

داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی
این دسته از داروها که بیشتر به عنوان مسکن درد شناخته می شوند از طریق مهار تولید عواملی به نام پروستاگلندین در بدن باعث کاهش التهاب، درد و تب می شوند.
از جمله این داروها می توان به آسپیرین، بروفن، ناپروکسن، مفنامیک اسید و سلکوکسیب اشاره کرد.
مصرف این داروها در زمان بارداری به ویژه سه ماهه سوم توصیه نمی شود.
NSAID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود