مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESN

Enterprise Social Networking

شبکه های اجتماعی سازمانی
ESN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود