مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACSOPRI

مخفف عبارت ACSOPRI

Automatic Collection System Observation Radar Information
مجموعه رادار هواشناسي ACSOPRI مجموعه...
SPC

مخفف عبارت SPC

Statistical process control Statistical Process Control
کنترل آماری فرایندها یا اس‌پی‌سی (SPC)...
SSRI

مخفف عبارت SSRI

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با نام...