مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGN

مخفف عبارت PGN

Portable Game Notation
پی‌جی‌ان (PGN) یا نشانه‌گذاری قابل‌حمل...
BSON

مخفف عبارت BSON

Binary Structured Object Notation
بی‌سون (BSON) یک قالب تبادل داده‌ی...
STUN

مخفف عبارت STUN

Simple Traversal of User Datagram Protocol
پیمایش ساده از پروتکل دیتاگرام کاربر...