لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 23:22
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند ی...
APOLLO
مخفف عبارت APOLLO
Americas Program for Orbital and Lunar Landing Opera ...
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program)...
DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که ب...
RPL
مخفف عبارت RPL
Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems S ...
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامان...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که ت...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر ...