لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 07:54
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
کله سر
مخفف عبارت کله سر
کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا
کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند ی...
APOLLO
مخفف عبارت APOLLO
Americas Program for Orbital and Lunar Landing Opera ...
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program)...
DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که ب...
RPL
مخفف عبارت RPL
Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی...