مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
NO2
مخفف عبارت NO2
Nitrogen dioxide
نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO۲•...
MEH
مخفف عبارت MEH
Multiple-Effect Humidification
رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه. با...
T3
مخفف عبارت T3
Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
TPE
مخفف عبارت TPE
ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
LOC
مخفف عبارت LOC
Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...