مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نمسا

نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نمسا
ارسال نظر

ارسال نظر