لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:28
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DEAL
مخفف عبارت DEAL
Data Encryption Algorithm with Larger Blocks
الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های...
CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداو...