لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SDE
مخفف عبارت SDE
Software-Defined Everything
نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرد...
REEF
مخفف عبارت REEF
Retainable Evaluator Execution Framework
نگهدارنده چارچوب اجرای ارزیابی
PPSSPP
مخفف عبارت PPSSPP
PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing ...
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب بر...
UCSC
مخفف عبارت UCSC
University of California, Santa Cruz
مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگا...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...