مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GEZ
مخفف عبارت GEZ
Gebühren Einzugs Zentrale
سرمایه شبکه ZDF آلمان توسط تبلیغات و...
SSA
مخفف عبارت SSA
Social Security Administration‎
اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده آمریکا...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...