مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTPA

CT Pulmonary Angiogram

سی تی آنژیوگرافی ریوی (CTPA) یک آزمایش تشخیصی پزشکی است که از توموگرافی کامپیوتری (CT) آنژیوگرافی برای به دست آوردن تصویری از شریان های ریوی استفاده می کند. کاربرد اصلی آن برای تشخیص آمبولی ریه (PE) است. این یک انتخاب ارجح برای تصویربرداری در تشخیص PE به دلیل ماهیت کم تهاجمی آن برای بیمار است که تنها نیاز آن برای اسکن یک خط داخل وریدی است.

اسکنرهای مدرن MDCT (CT چند آشکارساز) قادر به ارائه تصاویری با وضوح کافی در مدت زمان کوتاهی هستند، به طوری که CTPA اکنون جایگزین روش های قبلی آزمایش، مانند آنژیوگرافی مستقیم ریه، به عنوان استاندارد طلایی برای تشخیص آمبولی ریه شده است.
CTPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود