مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SISMI

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare

اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به اختصار با سرواژه سیسمی (SISMI) شناخته می‌شد، از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۷ میلادی، نهاد اصلی اطلاعات خارجی ایتالیا بود. این سازمان در تاریخ ۳ اوت ۲۰۰۷ میلادی، رسماً منحل و در سازمان جدید «آژانس اطلاعات و امنیت خارجی» (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) ادغام شد.

از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی، ریاست اداره اطلاعات نظامی ایتالیا با نیکولو پولاری و معاونت آن نهاد با مارکو مارنچینی بود.
SISMI
ارسال نظر

ارسال نظر