مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...
سادا

مخفف عبارت سادا

سازمان اسلامی دانشجویان ایران
سازمان اسلامی دانشجویان ایران...
نوپا

مخفف عبارت نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
PKM

مخفف عبارت PKM

Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...
KM

مخفف عبارت KM

Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...
DO

مخفف عبارت DO

Doctor of Osteopathic
دکتر پزشکی استیوپاتی (به اختصار DO)...