مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSAP

مخفف عبارت PSAP

Personal Sound Amplification Products
دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل سمعک...
PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
S/PDIF

مخفف عبارت S/PDIF

Sony/Philips Digital Interface Format
PDIF، یک اتصال صوتی دیجیتالی در تجهیزات...
SIRI

مخفف عبارت SIRI

Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...