مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DWI

Diffusion Weighted Imaging

تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن یا به اختصار DWI، نوعی روش تصویرگیری ام آر آی است.

در این روش، ردیف ضربانی طوری طراحی شده است که نسبت به حرکات ضریب پخش ظاهری حساسیت نشان داده شود. روش انجام این مطلوب به این صورت است که دو گرادیان برابر در هر طرف پالس ۱۸۰ درجه در این ردیف ضربانی قرار داده می‌شود (مشابه آنژیوگرافی تشدید مغناطیسی).
DWI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود