مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GANG

مخفف عبارت GANG

Game Audio Network Guild
جوایز انجمن صنفی شبکه صوتی بازی (کوتاه...
ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...