مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
IAA

مخفف عبارت IAA

International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...
AC

مخفف عبارت AC

Assassins Creed
اساسینز کرید یا کیش یک آدم‌کش یا عقیدهٔ...