مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACPI

مخفف عبارت ACPI

Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hardware Security Module
ماژول امنیتی سخت‌افزاری (HSM) نوعی از...