مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOC

مخفف عبارت LOC

Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
MIS

مخفف عبارت MIS

Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
MIS

مخفف عبارت MIS

Masjed i Soleyman
مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان...