مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BC

مخفف عبارت BC

Breast Cancer
سرطان پستان یکی از سرطان‌های شایع است....
BC

مخفف عبارت BC

British Columbia
کلمبیا (BC) غربی‌ترین استان کانادا است....