مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HURD

مخفف عبارت HURD

HIRD of Unix Replacing Daemons
هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of...
HM

مخفف عبارت HM

Heard and McDonald Islands
مخفف جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد...