مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CE

Council of Europe

شورای اروپا کهن‌ترین سازمان برای یکپارچه‌سازی اروپاست که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۹۴۹) دایر گشت. پایهٔ این سازمان بر گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی استوار است. ۴۸ کشور با ۸۰۰ میلیون باشنده در این شورا هستند.
CE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود