مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...
CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...
NA

مخفف عبارت NA

Not Available
برای حالتی که از چیزی موجود نمی‌باشد و...