مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMT

مخفف عبارت MMT

Methadone Maintenance Treatment
درمان سوء مصرف مواد همواره با چالش‌های...
PRISM

مخفف عبارت PRISM

Prospective Record of the Impact and Severity of Menstruation
گزارش تأثیرات و شدت قاعدگی در آینده...
NCR

مخفف عبارت NCR

Non Conformity Report
گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه...
CFOO

مخفف عبارت CFOO

Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...