مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSTX

National Spherical Torus Experiment

آزمایش ملی چنبره کروی مشهور به NSTX، یکی از انواع رآکتورهای آزمایشی همجوشی است که بر مبنای محصورسازی مغناطیسی طراحی شده‌است.
برای آغاز فرآیند همجوشی نیاز داریم که سوخت همجوشی را که تشکیل شده‌است از دوتریم و تریتیوم به دمای بالایی برسانیم این دما در حدود ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد است. یکی از روشهای پیشنهاد شده محصور کردن پلاسما توسط میدان مغناطیسی است.
NSTX
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود