مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECT

مخفف عبارت ECT

ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
FYI

مخفف عبارت FYI

For Your Improvement
برای بهبود متن یا توضیحات شما ( در جواب...
CSR

مخفف عبارت CSR

Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...
FOSS

مخفف عبارت FOSS

Free and Open Source Software
نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (FLOSS، F/OSS،...
SCM

مخفف عبارت SCM

—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از...