مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSAP

مخفف عبارت PSAP

Personal Sound Amplification Products
دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل سمعک...
SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...