مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KAFD

مخفف عبارت KAFD

King Abdullah Financial District
نطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) یک منطقه...
UK

مخفف عبارت UK

United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...
OIC

مخفف عبارت OIC

Organisation of Islamic Cooperation
سازمان کنفرانس اسلامی OIC دومین سازمان...