مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HSM

مخفف عبارت HSM

Hardware Security Module
ماژول امنیتی سخت‌افزاری (HSM) نوعی از...