مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCI

مخفف عبارت PCI

Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
HHS

مخفف عبارت HHS

Health and Human Services
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات...
LBL

مخفف عبارت LBL

Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL...
SLAC

مخفف عبارت SLAC

SLAC National Accelerator Laboratory
آزمایشگاه ملی شتاب‌دهنده اسلاک‏ مشهور...
NSCL

مخفف عبارت NSCL

National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور...
NREL

مخفف عبارت NREL

National Renewable Energy Laboratory
آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر مشهور به...
ANL

مخفف عبارت ANL

Argonne National Laboratory
آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL) یک...
PPPL

مخفف عبارت PPPL

Princeton Plasma Physics Laboratory
آزمایشگاه فیزیک پلاسما پرینستون‏ مشهور...