مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UKSA

UK Space Agency

سازمان فضایی بریتانیا یا سازمان فضایی پادشاهی متحد سازمان فضایی کشور بریتانیا و عهده‌دار و مجری برنامه‌های فضایی غیرنظامی این کشور است.

سازمان فضایی پادشاهی متحد در یکم آوریل ۲۰۱۰ به عنوان جانشینی برای مرکز ملی فضایی بریتانیا بنیان گذارده شد. این سازمان مسئول سیاست‌گذاری و استفاده از بودجه فضایی کشور، و مسئول نمایندگی بریتانیا در تمامی پروژه‌ها و همکاری‌های فضایی است. با تأسیس این سازمان، تمامی فعالیت‌های نامتمرکز فضایی بریتانیا زیر چتر یک سازمان مشخص قرار گرفتند
UKSA
ارسال نظر

ارسال نظر